Chwilio'r wefan
English

104 Heol y Clâs, Treforys, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned A3 fawr ar y llawr gwaelod, a oedd yn arfer bod yn siop pysgod a sglodion.

Retail - 104 Clase Road, Morriston

Rhif Adnabod yr Eiddo: 1
Cyfeiriad: 104 Heol y Clâs, Treforys, Abertawe SA6 8DZ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 1,596 troedfedd sgwâr/148 metr sgwâr
Pris rhentu: £9,750 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu blaen dwbl ar y llawr gwaelod, gydag ardal storio ategol ar yr islawr a mynedfa a rennir yn y cefn y gellir ei chyrraedd ar hyd lôn, ynghyd ag iard.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM