Chwilio'r wefan
English

689 Heol Llangyfelach, Treboeth, Abertawe

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos gyda storfeydd ategol yn y cefn. Mae'r lloriau uwch yn cynnwys ystafell harddwch.

Retail - 689 Llangyfelach Rd, Treboeth

Rhif Adnabod yr Eiddo: 11
Cyfeiriad: 689 Heol Llangyfelach, Treboeth, Abertawe SA5 7DB
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 1,086 troedfedd sgwâr/101 metr sgwâr
Pris gwerthu: £130,000 

Sylwadau

Mae'r eiddo a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel salon harddwch yn cynnwys ystafell arddangos gyda storfeydd ategol yn y cefn. Mae'r llawr uchaf yn cynnwys ystafell harddwch.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM