Chwilio'r wefan
English

4 Whitewalls, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda llety ategol ar yr islawr.

Retail - 4 Whitewalls, Swansea

Rhif Adnabod yr Eiddo: 18
Cyfeiriad: 4 Whitewalls, Abertawe SA1 3AA
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: E J Hales: ffoniwch Philip Gwyther ar 02920 347122
Maint: 666 troedfedd sgwâr/62 metr sgwâr
Pris rhentu: £42,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo yng nghanol y ddinas yn cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda lle ategol ar yr islawr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM