Chwilio'r wefan
English

313 Heol Llangyfelach, Brynhyfryd

AR WERTH: Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell arddangos cynllun agored yn y cefn. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys fflat un ystafell wely hunangynhwysol.

Retail - 313 Llangyfelach Rd, Brynhyfryd

Rhif Adnabod yr Eiddo: 10
Cyfeiriad: 313 Heol Llangyfelach, Brynhyfryd SA5 9LG
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 597 troedfedd sgwâr/56 metr sgwâr
Pris gwerthu: £135,000 

Sylwadau

Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell arddangos cynllun agored yn y cefn. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys fflat un ystafell wely hunangynhwysol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM