Chwilio'r wefan
English

73 Mount Pleasant, Abertawe

AR WERTH: Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys hen gaffi a cheir fflat hunangynhwysol un ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Retail - 73 Mount Pleasant, Swansea

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: 73 Mount Pleasant, Abertawe SA1 6EQ
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 585 troedfedd sgwâr/47 metr sgwâr
Pris gwerthu: £120,000 

Sylwadau

Mae'r eiddo'n adeilad deulawr, defnydd cymysg. Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys hen gaffi a cheir fflat hunangynhwysol un ystafell wely ar y llawr cyntaf.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM