Chwilio'r wefan
English

87 Stryd Robert, Trefansel

AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sylweddol ar wahân sy'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod. Mae fflat hunangynhwysol 3 ystafell wely ar y lloriau uwch a mwy o le storio hunangynhwysol.

Retail - 87 Robert St, Manselton

Rhif Adnabod yr Eiddo: 8
Cyfeiriad: 87 Stryd Robert, Trefansel SA5 9NA
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Pris gwerthu: £215,000 

Sylwadau

Eiddo defnydd cymysg sylweddol ar wahân sy'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod. Mae'r lloriau uchaf yn cynnwys fflat 3 ystafell wely hunangynhwysol a mwy o le storio hunangynhwysol. Yn allanol, mae gan yr eiddo garej sylweddol sy'n cael ei gosod ar hyn o bryd i gyfamod lleol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM