Chwilio'r wefan
English

Uned 6 Beaufort Court, Ystad Ddiwydiannol Plas-marl

AR OSOD: Adeilad ffrâm bortal ar wahân gyda brics arwynebu a chladin ar y gweddlun.

Industrial - Unit 6 Beaufort Court, Plasmarl

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: Uned 6 Beaufort Court, Ystad Ddiwydiannol Plas-marl SA6 8JG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 6,447 troedfedd sgwâr/599 metr sgwâr
Pris rhentu: £4.51 am bob troedfedd sgwâr/£48.59 am bob metr sgwâr

Sylwadau

Adeilad ffrâm bortal ar wahân gyda brics arwynebu a chladin ar y gweddlun. Mae lleoedd parcio allanol yn y blaen-gwrt o fewn iard.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM