Chwilio'r wefan
English

Uned 2 Clôs Mannesman, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad diwydiannol lled-wahanedig gyda maes parcio mewn blaen-gwrt eang.

Industrial - Unit 2 Mannesman Close

Rhif Adnabod yr Eiddo: 5
Cyfeiriad: Uned 2 Clôs Mannesman, Parc Menter Abertawe SA7 9AH
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 6,047 troedfedd sgwâr/562 metr sgwâr
Pris rhentu: £36,282 y flwyddyn

Sylwadau

Adeilad diwydiannol lled-wahanedig gyda maes parcio mewn blaen-gwrt eang, ac mae rhan o hwn wedi'i droi'n gwrt amgaeëdig.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM