Chwilio'r wefan
English

Basgedi crog i flodeuo ar draws Abertawe'r haf hwn

Mae cannoedd o breswylwyr a busnesau'n manteisio ar y cyfle i wella eu cartrefi a'u cymunedau'r haf hwn gyda chymorth gan wasanaeth basgedi crog enwog Cyngor Abertawe.

Hanging basket (Southgate single)

Y llynedd, manteisiodd cannoedd o aelwydydd a busnesau ar y gwasanaeth, a arweiniodd at greu 1,000 o fasgedi crog, 900 o arddangosfeydd polion lampau a 200 o gafnau blodau ar gyfer yr haf yn y ddinas.

Gyda'r tymor tyfu ar ddod, mae Cyngor Abertawe'n dweud ei fod eisoes wedi derbyn llawer o archebion ar gyfer basgedi crog ac mae amser o hyd i dderbyn mwy.

Gyda'r dosbarthu'n dechrau ym mis Mai, mae amser o hyd gan breswylwyr a busnesau sydd heb archebu i wneud hynny tan ddiwedd mis Ebrill.

I fusnesau, mae basgedi polion lampau a chafnau bariau hefyd ar gael.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Yn ogystal â'r holl waith y mae'r gwasanaeth parciau'n ei wneud ar draws y ddinas drwy gydol y flwyddyn i wneud Abertawe'n lle mor hyfryd â phosib, mae gennym hefyd gynllun basgedi crog poblogaidd y mae llawer o breswylwyr a busnesau'n gwneud yn fawr ohono bob haf.

"Mae gan y gwasanaeth nifer o gwsmeriaid sy'n archebu'n rheolaidd oherwydd ansawdd y basgedi, yr arddangosfeydd a'r cafnau blodau rydym yn eu cynhyrchu felly rydym eisoes wedi derbyn cannoedd o archebion ar gyfer 2019. Ond mae dal lle i dderbyn mwy."

Mae gwerthu basgedi crog yn un rhan yn unig o'r ymdrech i harddu'r ddinas, sy'n dathlu 50 mlynedd ers ennill ei statws fel dinas eleni.
Bydd y prosiect blodau gwyllt poblogaidd yn dychwelyd, sy'n llenwi parciau, cylchfannau ac ymylon ffyrdd â lliw dros fisoedd yr haf.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Gan gyfuno â'n mentrau blodau gwyllt a mentrau eraill ar draws y ddinas, mae cynlluniau fel hyn yn gwella golwg Abertawe wrth godi ysbryd pobl hefyd.

"Rydym bob amser yn derbyn llawer o ddiddordeb yn y cynlluniau blodau gwyllt a basgedi crog am eu bod yn dda i'r amgylchedd a'r pryfed yn ogystal â bod yn destun pleser."

Ewch i www.abertawe.gov.uk/basgedicrog i gael mwy o wybodaeth a lle ceir arweiniad hefyd ar y ffordd orau i gynnal basgedi crog.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM