Chwilio'r wefan
English

Uned 8, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR OSOD: Storfa yw'r adeilad yn bennaf ond mae'n cynnwys lle ar gyfer swyddfeydd a lle i storio hefyd.

Industrial - Unit 8 Players IE

Rhif Adnabod yr Eiddo: 8
Cyfeiriad: Uned 8 Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach SA6 5BQ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Rowland Jones Chartered Surveyors: ffoniwch Nicholas Founds ar 01792 479845
Maint: 3,854 troedfedd sgwâr/358 metr sgwâr
Pris rhentu: £18,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r uned yng nghanol y safle ac mae lleoedd parcio ar gael yn y blaen. Storfa yw'r adeilad yn bennaf ond mae'n cynnwys lle ar gyfer swyddfeydd a lle i storio hefyd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM