Chwilio'r wefan
English

Uned 4 James Court, Viking Way, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen

AR OSOD: Uned ddiwydiannol teras gydag uchder o 5m i'r bondo o leiaf.

Industrial - Unit 4 James Court, Viking Way

Rhif Adnabod yr Eiddo: 3
Cyfeiriad: Uned 4, James Court, Viking Way, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen SA1 7DA
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 2,524 troedfedd sgwâr/234 metr sgwâr
Pris rhentu: £4.26 am bob troedfedd sgwâr/£45.84 am bob metr sgwâr

Sylwadau

Uned ddiwydiannol teras gyda ffrâm bortal ddur gyda gweddluniau brics/blociau bris a chladin dur. Darperir cwrt blaen a pharcio ychwanegol o flaen yr uned. Uchafswm uchder y bargodion 5m.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM