Chwilio'r wefan
English

115-118 Heol Ystrad, Fforest-fach, Abertawe

AR WERTH: Mae'r fangre mewn safle amlwg ar ymyl y ffordd. Mae'n cynnwys pedair uned ddiwydiannol gyda chyrtiau a chwrt mawr arall wrth ochr y fangre a'r tu ôl iddi.

Industrial - 115-118 Ystrad Rd, Fforestfach

Rhif Adnabod yr Eiddo: 1
Cyfeiriad: 115-118 Heol Ystrad, Fforest-fach, Abertawe SA5 4NE
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant(iaid): Dawsons: ffoniwch Andrew Cox ar 01792 478907
Maint: 21,780 troedfedd sgwâr/2,023 metr sgwâr
Pris gwerthu: £325,000

Sylwadau

Mae'r fangre mewn safle amlwg ar ymyl Heol Ystrad, Fforest-fach. Mae'n cynnwys pedair uned ddiwydiannol gyda chyrtiau a chwrt mawr arall wrth ochr y fangre a'r tu ôl iddi. Mae'r cwrt yn 0.37 erw ac ar lethr. Mae'r safle cyfan yn 0.5 erw.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM