Chwilio'r wefan
English

Tir gwag

Glannau SA1 Abertawe

AR WERTH/AR OSOD: Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys adeiladau busnes, preswyl a masnachol.

Heol y Gors, Abertawe

AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

Felindre, Abertawe

AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

Bro Tawe

AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

Heol Trewyddfa, Treforys

AR WERTH: Mae'r safle'n eithaf sgwâr mewn siâp ac oddeutu 1.04 erw mewn maint (0.42 hectar).

Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Ffordd Nantong, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlon ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho.

15 Stryd Cave, Cwmdu

AR WERTH: Mae'r eiddo wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, gerddi cymunedol ac ardal storio biniau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM