Chwilio'r wefan
English

Swyddogion y cyngor yn cynorthwyo'r Bwrdd Iechyd i fynd i'r afael â phroblem pwysau

Mae staff y cyngor yn ymddangos mewn ymgyrch newydd i helpu plant i gynnal pwysau iach am oes.

AquaFit220319

Maent ymhlith y gweithwyr proffesiynol sy'n ymddangos mewn cyfres o fideos cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchwyd gan Fwrdd Iechyd PABM i gefnogi menter 10 Cam i Bwysau Iach Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r fideos yn annog rhieni newydd i fabwysiadu arferion iach a defnyddio cefnogaeth leol ar gyfer eu hunain a'u babanod newydd.

Gallwch weld aelodau o staff Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS) Abertawe, a'r Tîm Gweithgarwch Corfforol, Chwaraeon ac Iechyd, sy'n rhan o'r Gwasanaethau Diwylliannol, yn y fideo a elwir Aqua Fit (Ymarfer Corff yn y Dŵr i Fenywod Beichiog).

Mae Aqua Fit yn hyrwyddo manteision ymarfer corff rheolaidd yn ystod beichiogrwydd. Mae sesiynau â chefnogaeth ar gael i ddarpar famau ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, yn ogystal â lleoliadau eraill.

Meddai Mike Dalling (yn y llun), hyfforddwr NERS y cyngor sy'n ymddangos yn y fideo, "Mae dosbarth acwa-eni newydd sbon yn dechrau yma ym Mhwll Cenedlaethol Cymru. Mae'n sesiwn ddifyr a chyfeillgar, ac mae croeso i chi ddod â ffrind neu aelod o'r teulu i'ch cefnogi."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM