Chwilio'r wefan
English

Gwahodd buddsoddwyr byd-eang i Abertawe i drafod cyfle £70m

Caiff buddsoddwyr o bedwar ban byd eu gwahodd i Abertawe i drafod cyfle adfywio mawr.

SwanseaCentralPhaseTwo130319

Roedd arweinwyr o Gyngor Abertawe wedi cwrdd â nhw yn ystod digwyddiad eiddo byd-eang. Nawr, mae trafodaethau pellach wedi'u trefnu.

Y bwriad yw ennill buddsoddiad preifat gwerth £70m er mwyn helpu i gyflwyno prosiect trawsnewid helaeth Cam Dau Abertawe Ganolog.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart,"Gwelsom nifer o fuddsoddwyr yn MIPIM 2019 yn Ffrainc pan arddangosom ein cynllun o safon fyd-eang.

"Roedd tua 50,000 o bobl yn bresennol yn y sioe, y mwyaf o'i bath yn y byd, a nawr byddwn yn mynd ar ôl trafodaethau dilynol gyda nifer o'r cwmnïau credadwy y cyfarfuom ni â nhw."

Cynllunnir y bydd Cam Dau Abertawe Ganolog yn gyrchfan newydd bywiog yng nghanol y ddinas.

Gan gwmpasu ardal o Eglwys y Santes Fair i faes parcio aml-lawr Dewi Sant, y bwriad fydd cymysgu'r adeiladau gorau sydd eisoes yno gyda'r datblygiadau newydd.

Dewiswyd Cam Dau Abertawe Ganolog gan Lywodraeth y DU i fod yn rhan o weithgaredd Buddsoddi ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon yr Adran Masnach Ryngwladol (AMR) yn ystod MIPIM dros 4 diwrnod y mis hwn yn Cannes.

Perchennog prosiect Cam Dau Abertawe Ganolog yw'r cyngor sy'n berchen ar y tir y mae ei angen ar gyfer y datblygiad.

Llun: Sut gallai Cam Dau Abertawe Ganolog edrych.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM