Chwilio'r wefan
English

Hanes yr hen fyd yn dod yn fyw unwaith eto mewn castell hanesyddol

Bydd miloedd o ymwelwyr yn tyrru i Gastell Ystumllwynarth Abertawe wrth iddo agor ei ddrysau ar gyfer tymor 2019.

Cyngor Abertawe a Chyfeillion Castell Ystumllwynarth sy'n cynnal yr atyniad, sy'n edrych dros y Mwmbwls a Bae Abertawe.

Bydd ar agor i'r cyhoedd rhwng 11am a 5pm bob dydd Mawrth i ddydd Sul o 12 Ebrill tan 29 Medi ac, am y tro cyntaf erioed, bydd ar agor bob penwythnos ym mis Hydref. Bydd ar gau ar ddydd Llun heblaw am wyliau banc.

Mae digwyddiadau sydd ar ddod yn cynnwys gweithdai defnyddio clai gyda David Marchant, artist o'r Mwmbwls, ddydd Sadwrn 13 Ebrill, helfa cwningod y Pasg a hwyl gyda chrefftau ddydd Sul y Pasg, sef 21 Ebrill.

Ddydd Sadwrn 27 Ebrill gall ymwelwyr deithio nôl mewn amser i gael blas ar fywyd canoloesol gyda'r ailgrëwyr o Abertawe, Gwerin y Gŵyr, yn ein digwyddiad newydd, Ysgol y Marchogion, a fydd yn dangos sut beth oedd byw fel marchog.

Gallwch ddysgu am gleddyf chwedlonol y Brenin Arthur yn y ddrama 'The Sword in the Stone - A Parody' ar Ŵyl Banc Calan Mai ddydd Llun 6 Mai.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n wych gweld rhaglen llawn digwyddiadau ar gyfer y flwyddyn arbennig hon pan fydd Abertawe'n dathlu 50 mlynedd fel dinas."

Mae digwyddiadau eraill sydd ar ddod eleni'n cynnwys Creaduriaid Annifyr ar 25 Mai, Diwrnod Dreigiau a Daeargelloedd ar 27 Gorffennaf ac, i orffen gwyliau'r haf mewn steil, Diwrnod Tywysogion a Thywysogesau ddydd Llun Gŵyl y Banc mis Awst, sef 26 Awst.

Ceir mwy o wybodaeth yn abertawe.gov.uk/castellystumllwynarth  

Llun: Bydd gan ymwelwyr â Chastell Ystumllwynarth gyfle i deithio nôl mewn amser wrth gymryd rhan yn Ysgol y Marchogion fis nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM