Chwilio'r wefan
English

Gŵyl Ddysgu'n dechrau ddydd Llun

Daw Sgwâr y Castell yn fyw yr wythnos nesaf gyda pherfformiadau, sesiynau rhagflas ac arddangosiadau wrth i ŵyl ddysgu gyntaf Abertawe gychwyn.

Learning Festival Launch

Ddydd Llun caiff gŵyl ei lansio lle bydd mwy na 300 o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal yng nghanol y ddinas ac mewn cymunedau pellennig i arddangos y llu o gyfleoedd dysgu gwahanol sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion ac i gynyddu cyfranogiad mewn dysgu gydol oes.

Mae'r ŵyl yn rhan o Abertawe 50, dathliad hanner canmlwyddiant ers cyhoeddi Abertawe'n ddinas. Bydd digwyddiad lansio dydd Llun nesaf yn cynnwys ymddangosiad gan y Côr Roc, celf am ddim, sesiynau rhagflas ffeltio a chaligraffeg, cyngor ar gyflogaeth ac arweiniad i rieni ar ddefnyddio technoleg mewn ysgolion. Bydd seremoni torri'r rhuban am 1pm a pherfformiad gan gôr Ysgol Pen y Bryn.

Trefnwyd yr ŵyl gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes  Cyngor Abertawe ac fe'i cefnogir gan sawl partner arall.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae pawb sy'n gysylltiedig â Dysgu Gydol Oes yn Abertawe wedi croesawu'r ŵyl ddysgu hon, ac maer' rhaglen helaeth yn adlewyrchu'r cyfleoedd amrywiol sy'n bodoli yn ein dinas.

"Dyma'r tro cyntaf y mae pob un o'n partneriaid wedi dod ynghyd i lwyfannu digwyddiad mor uchelgeisiol ac mae'n addas ei fod yn digwydd yn 2019 - yr adeg y dethlir hanner can mlwyddiant Abertawe fel dinas.

"Mae hyn yn cydnabod y gwaith sy'n cael ei wneud drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo dysgu ymhlith pobl ac oedolion."

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.abertawe.gov.uk/article/48616/Gwyl-Ddysgu-Abertawe

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM