Chwilio'r wefan
English

Preswylwyr newydd egsotig i groesawu ymwelwyr â Plantasia

Bydd amrywiaeth o breswylwyr newydd cyffrous yn croesawu ymwelwyr ag atyniad poblogaidd yn Abertawe, sef Plantasia.

Pan fydd y cyrchfan yn cael ei ail-lansio ar 13 Ebrill â thema coedwig law newydd ddeinamig, byddwch yn gallu dod wyneb yn wyneb ag anifeiliaid megis crocodeilod caiman sbectolog a phiranaod bol coch.

Mae gan grocodeilod aeddfed y brathiad cryfaf a fesurwyd erioed; mae piranaod cigysol yn ffynnu oherwydd eu genau cyflym, pwerus a'u dannedd miniog iawn.

Gerllaw, mae twnnel ymlusgo'n arwain at swigen sylwi ar lefel y ddaear, sy'n mynd â'r ymwelydd i ganol cartref y swricatiaid.

Bydd y safonau uchaf o ofal anifeiliaid yn eu helpu i ddod yn ffefrynnau cadarn wrth i ddyfodol newydd Plantasia gyrraedd oherwydd buddsoddiad gan Gyngor Abertawe gwerth £1.1 filiwn ynghyd â phartneriaeth â'r gweithredwr hamdden ac atyniadau arbenigol Parkwood Leisure.

O fyd y planhigion mae gennym gacti pigog enfawr, palmwydd aruthrol, coed lemon sy'n gallu byw am hyd at 100 o flynyddoedd a model maint person o fagl Gwener sy'n bwyta pryfed.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth: "Rwy'n meddwl mai anifeiliaid anhygoel Plantasia fydd y sêr i lawer o bobl - ond mae llawer mwy o bethau cyffrous hefyd."

Mae'r buddsoddiad yn helpu Parkwood i ddarparu lleoliad blaengar ac ysgogol sydd â ffocws ar fywyd y goedwig law.

Meddai Colleen Tumelty, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Parkwood: "Bydd yr antur yn dechrau yma ar gyfer pobl Abertawe ac ymwelwyr â'r cyrchfan."

Mae Parkwood Leisure yn rheoli mwy nag 80 o gyfleusterau ar ran amrywiaeth eang o awdurdodau lleol ledled Cymru a Lloegr. Mae Parkwood yn arbenigo mewn datblygu a gweithredu cyfleusterau hamdden ac atyniadau i ymwelwyr ar ran cleientiaid sydd hefyd yn awdurdodau lleol. Ers i ni sefydlu ym 1995, rydym wedi ehangu'n sylweddol, gan reoli amrywiaeth eang o safleoedd ledled y wlad. Heddiw, ni yw un o'r darparwyr rheoli hamdden mwyaf profiadol yn y DU, ac mae gennym enw clodwiw am ansawdd, gofal a rhagoriaeth y modd rydym yn gweithredu pob un o'n cyfleusterau.  www.parkwoodleisure.co.uk

Ymgynghoriaeth greadigol yw THEME3 sy'n arbenigo mewn creu, datblygu a rheoli profiadau cwsmeriaid. Gyda phrofiad helaeth yn y diwydiannau atyniadau a hamdden, mae THEME3 wedi dylunio a chreu profiadau ar gyfer amrywiaeth o sectorau.

Prosiect diweddaraf y cwmni, a adwaenir am ei waith gyda Merlin Entertainments, oedd The Bear Grylls Adventure yn Birmingham ac mae ef hefyd wedi creu profiadau ar gyfer Castell Warwig, Sea Life ac eraill.

Wedi'i sefydlu yn 2014, mae THEME3 yn darparu gwasanaethau creu brandiau, strategaeth a dylunio, cyfarwyddo creadigol, dylunio, adeiladu golygfeydd, cynllunio busnesau ac ymgynghoriaeth. www.theme3.co.uk

Llun: Cyfarwyddwr Rhanbarthol Parkwood, Colleen Tumelty, ac Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, y Cynghorydd Robert Francis-Davies.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM