Chwilio'r wefan
English

Diffoddwch y golau ar gyfer Awr y Ddaear

Anogir preswylwyr Abertawe i barchu'r ddaear y penwythnos hwn drwy ddiffodd y goleuadau yn eu cartrefi am awr dros y penwythnos.

Earth Hour Logo

Nos Sadwrn am 8.30pm, bydd Neuadd y Ddinas a Chanolfan Ddinesig Cyngor Abertawe'n ymuno â miloedd o dirnodau eiconig, o Bont Harbwr Sydney i Times Square yn Efrog Newydd, i gefnogi'r digwyddiad blynyddol, Awr y Ddaear.

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, ei fod yn gobeithio y bydd preswylwyr yn rhan o'r ffenomen fyd-eang drawiadol hon hefyd. Meddai, "Rydym yn falch o gymryd rhan yn Awr y Ddaear eto eleni.

"Bydd diffodd y goleuadau yn y Ganolfan Ddinesig, yn swyddfeydd y cyngor yn Neuadd y Ddinas, yn ogystal ag mewn cartrefi ar draws y ddinas, yn cyfleu neges bwerus am sut mae pob un ohonom yn gofalu am yr amgylchedd yn Abertawe. Dyna pam ei fod wedi dod yn ddigwyddiad mor arbennig a phwysig yma bob blwyddyn."

Trefnir Awr y Ddaear gan y sefydliad cadwriaethol, WWF, ac mae'r arddangosiad unigryw o dywyllwch wedi dod yn ffenomen ryngwladol, gyda channoedd o filoedd o unigolion yn dod ynghyd bob blwyddyn.

Y llynedd, roedd Cyngor Abertawe a'i breswylwyr ymhlith naw miliwn o bobl yn y DU yn unig a ddathlodd Awr y Ddaear i ddangos eu bod yn gwerthfawrogi'r blaned.

Gall pawb gofrestru ar gyfer Awr y Ddaear 2019 yr WWF. I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i wwf.org.uk/earthhour

Wedi'i bweru gan GOSS iCM