Chwilio'r wefan
English

Blodau gwyllt yn barod i ymddangos yn llu

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i baratoi ar gyfer yr arddangosfa flynyddol drawiadol o flodau gwyllt ar draws Abertawe.

Bydd mwy na 180 o safleoedd ar draws y ddinas, gan gynnwys cylchfannau, ymylon ffyrdd a pharciau, yn eu blodau erbyn canol mis Mehefin.

Bydd Gwasanaeth Parciau a Glanhau Cyngor Abertawe'n dechrau paratoi'r ardaloedd lle bwriedir plannu'r hadau dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Yna bydd dros 41,000 metr sgwâr o flodau gwyllt - sydd gyfwerth ag oddeutu 7 cae pêl-droed o ran maint - yn cael eu plannu'r mis nesaf ac ym mis Mai.

Ers iddo ddechrau, mae cynllun y blodau gwyllt wedi tyfu a thyfu, ac wedi denu canmoliaeth preswylwyr ac ymwelwyr.

Bydd rhai newidiadau gyda rhai safleoedd yn mynd heb flodau er mwyn adfywio safleoedd newydd sydd wedi cael eu hychwanegu.

Ariennir y cynllun blodau gwyllt gan Gyngor Abertawe gyda chyfraniadau gan gynghorwyr lleol a rhai cynghorau tref a chymuned.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Mae'r cynllun blodau gwyllt wedi bod yn hynod boblogaidd gyda phreswylwyr ac ymwelwyr ers cael ei gyflwyno am y tro cyntaf ychydig flynyddoedd yn ôl, felly rwy'n falch o ddweud bod y gwaith paratoi bellach wedi cychwyn fel y gallant ddychwelyd yr haf hwn.

"Mae'n gynllun ardderchog gan ei fod yn codi hwyliau pobl, yn gwella golwg y ddinas ac yn rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy ddenu mwy o wenyn a pheillwyr eraill i ardaloedd trefol.

"Mae llawer o waith yn cael ei wneud ar gyfer y cynllun bob blwyddyn ac rydym yn hyderus y bydd hyn yn talu ar ei ganfed eto."

Daw peth o'r arian ar gyfer y cynllun o nawdd gan gymunedau lleol, aelodau wardiau a busnesau, ac meddai'r Cyng. Thomas, "Mae lefel y gefnogaeth gymunedol ar gyfer y cynllun yn wych. Mae'r ffaith bod cynghorwyr, busnesau a sefydliadau eraill yn fodlon i'w  gefnogi'n dangos ei boblogrwydd."

Mae gwasanaeth parciau'r cyngor hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyfeillion y Gerddi Botaneg, sy'n gwerthu'r hadau yn ystod eu digwyddiadau gwerthu planhigion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM