Chwilio'r wefan
English

Y Red Arrows fydd prif act Sioe Awyr Cymru

Bydd tîm erobatig o'r radd flaenaf y Red Arrows yn dychwelyd i Abertawe ar gyfer Sioe Awyr Cymru'r haf hwn.

Red Arrows Air Show

Bydd y Red Arrows yn hedfan ar ddau ddiwrnod y digwyddiad am ddim hwn gan Gyngor Abertawe a gynhelir ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf a dydd Sul 7 Gorffennaf.

Mae'r Red Arrows, a elwir yn Dîm Erobatig y Llu Awyr Brenhinol yn swyddogol, wedi perfformio dros 4,900 o arddangosiadau mewn dros 60 o wledydd ar draws y byd ers y 1960au.

MeddaiRobert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae hi'n newyddion gwych bod y Red Arrows wedi cadarnhau y byddant yn cymryd rhan yn Sioe Awyr Genedlaethol Cymru'r haf hwn.

"Bydd yn bleser croesawu'n ôl dîm ag enw rhyngwladol mor dda, yn enwedig ar gyfer y flwyddyn arbennig hon, wrth i Abertawe dathlu 50 mlynedd fel dinas."

Dengys y ffigyrau fod Sioe Awyr Cymru, a drefnir gan Gyngor Abertawe, wedi denu 250,000 o bobl y llynedd ac amcangyfrifwyd ei bod yn werth tua £9.7 miliwn i'r economi leol.

Caiff amserlen ddynamig o amserau arddangos ei hychwanegu at ap Sioe Awyr Cymru ychydig ddiwrnodau cyn y digwyddiad am ddim.

Mae'r ap ar gael ar yr Appstore a Google Play. Bydd yr ap hefyd yn cael ei ddiweddaru mewn amser go iawn i adlewyrchu newidiadau yn amserlen y digwyddiad a allai godi oherwydd y tywydd a ffactorau eraill.

Bydd y cynnwys yn ymddangos wrth i bob perffomiwr newydd gael ei gyhoeddi a bydd yr amserlen ar gael ddydd Mercher 3 Gorffennaf.

Ewch i www.sioeawyrcymru.com i gael y newyddion diweddaraf am Sioe Awyr Genedlaethol Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM