Chwilio'r wefan
English

Plantasia ar ei newydd wedd yn datblygu'n gyflym

Bydd atyniadau poblogaidd Abertawe, Plantasia, yn lansio dyfodol disglair newydd y mis hwn wrth i fuddsoddiad gwerth £1.1m gael ei ddatblygu.

Mae Cyngor Abertawe'n adnewyddu'r atyniad sy'n gartref i blanhigion ac anifeiliaid unigryw drwy ddatblygu partneriaeth newydd â'r gweithredwr atyniadau a hamdden arbenigol, Parkwood Leisure.

Mae'r buddsoddiad yn helpu Parkwood i ddarparu lleoliad blaengar a chyffrous sy'n canolbwyntio ar fywyd mewn coedwig law.

Mae'r tŷ gwydr unigryw deniadol ym Mharc Tawe, sy'n borth allweddol i'r ddinas, yn destun trawsnewidiad sylweddol a bydd yn ailagor ar Ebrill 13.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am adnewyddu'r lleoliad er mwyn cynnig profiad y mae'n rhaid i bawb ei weld sy'n llawn hwyl, sydd o safon, sy'n ddifyr ac sy'n addysgol.

"Bydd y nodweddion newydd yn cynnwys pontydd a wnaed gan ddefnyddio rhaffau, caban coed, rhaeadr ryngweithiol, llwybrau cerdded ac effeithiau sain a rhyngweithiol y gallwch ymgolli ynddynt. Bydd caffi gwell hefyd."

Meddai Colleen Tumelty, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Parkwood, "Mae'r antur yn dechrau yma ar gyfer pobl Abertawe ac ymwelwyr â'r cyrchfan.

"Rydym yn gobeithio denu mwy na 50,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Ein nod yw gadael iddynt ddefnyddio eu dychymyg drwy gynnig profiad hynod ddiddorol a rhyngweithiol mewn coedwig law yng nghanol y ddinas."

Bydd Parkwood yn rheoli'r cyfleuster ar gontract 15 mlynedd; mae staff y cyngor bellach yn gweithio i Parkwood yn ôl amodau a thelerau cyfwerth. Mae rolau a chyfleoedd newydd yn cael eu creu ar gyfer staff.

Cytunodd Cabinet y cyngor ar y buddsoddiad gwerth £1.1m ym mis Rhagfyr yn dilyn adolygiad manwl o opsiynau cynnal a chadw Plantasia ar gyfer y dyfodol.

Llun: O'r chwith, gweler y canlynol yn Plantasia Abertawe ar ei newydd wedd: Cyfarwyddwr Creadigol Theme 3, Alisa Easton, Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Parkwood, Colleen Tumelty, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, Robert Francis-Davies a Rheolwr Strategol y Cyngor dros Bartneriaethau Hamdden, Iechyd a Lles, Jamie Rewbridge.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM