Chwilio'r wefan
English

Show of Hands 'Now We Are Four'

Mae Show of Hands yn ailgynnull â'u cydweithredwr tymor hir, Miranda Sykes.

Show of Hands 2
7 Tach 2019
7.30PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £28.00, consesiynau £15.00

Buy Tickets Button Welsh

Mae Show of Hands yn llawenhau wrth i Steve Knightley a Phil Beer, dau o fawrion canu gwerin, gwreiddiau ac acwstig, ailgynnull â'u cydweithredwr tymor hir, Miranda Sykes, ar gyfer albwm a thaith newydd sbon. Ac mae mwy na hynny, wrth i'r triawd ehangu i gynnwys yr offerynnwr taro meistrolgar Cormac Byrne, sy'n dychwelyd, ar ôl galw mawr, gyda'i rythmau soniarus. Gyda chaneuon newydd, sain newydd, curiadau calon a harmonïau hyfryd, gwnaeth gig cyfrinachol cyntaf y pedwarawd yn Bridport y llynedd werthu pob tocyn dros nos.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM