Chwilio'r wefan
English

Gwaith i adnewyddu llwybr poblogaidd wedi'i gwblhau

Mae rhan o un o ardaloedd gorau Cymru ar gyfer cerdded wedi'i thrawsnewid mewn pryd ar gyfer cyfnod prysur y Pasg y mis nesaf.

Langland Bay

Bydd cerddwyr yn cael y cyfle i fwynhau darn hardd o Lwybr Arfordir Cymru rhwng Bae Caswell a Langland yn dilyn gwaith adnewyddu a ariannwyd trwy grant gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r gwelliannau'n cynnwys arwyneb concrit newydd ar hyd 700m o'r llwybr, sy'n un o lwybrau prysuraf y wlad, gan fod dros 100,000 o bobl yn ei ddefnyddio bob blwyddyn. 

Symudwyd y llwybr yn bellach o'r môr mewn rhai mannau lle'r oedd mewn perygl o gael ei erydu gan y môr, a chafwyd gwared ar res o risiau, a fydd yn galluogi teuluoedd sy'n gwthio pramiau a phobl sy'n defnyddio cadair olwyn i'w ddefnyddio.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, y byddai'r gwaith gwella'n helpu i wella'r profiad o fynd am dro i'r holl deulu.

Meddai, "Hoffwn wahodd pawb i'r darn ardderchog hon o'r llwybr arfordirol hwn i fwynhau'r golygfeydd, gwneud ymarfer corff a chael diwrnod allan gwych.

"Mae penrhyn Gŵyr a Llwybr Arfordir Cymru ymysg atyniadau twristiaeth gorau'r wlad ac mae'n denu cannoedd ar filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn i amgylchedd newidiol Gŵyr.

"Mae cerdded mewn ardaloedd fel hyn yn weithgaredd da oherwydd y buddion iechyd a lles sy'n gysylltiedig â bod yn yr amgylchedd naturiol, ac oherwydd y gall teuluoedd â chadeiriau gwthio a phramiau ddefnyddio'r llwybr hwn yn haws yn awr, mae'n golygu y gall plant iau gymryd rhan."

I ddarganfod mwy am Lwybr Arfordir Cymru a'i darn 50km poblogaidd o amgylch AoHNE Gŵyr, ewch i www.walescoastpath.gov.uk/?lang=cy

Wedi'i bweru gan GOSS iCM