Chwilio'r wefan
English

Amserau teithio cyflymach i brif lwybr teithio canol dinas Abertawe

Mae gwelliannau mawr yn digwydd ger cyffyrdd allweddol ar hyd y prif lwybr i ganol dinas Abertawe.

Dinas a Sir Abertawe

Mae'r cyffyrdd ar Heol y Mwmbwls, a reolir gan oleuadau traffig (mynediad y brifysgol) a Lôn Sgeti'n cael eu diweddaru fel y gallant weithredu'n fwy effeithlon a chyflymu amserau teithio i fodurwyr.

Mae'r gwelliannau'n cynnwys cyflwyno technoleg ddiwifr sy'n rhoi mwy o opsiynau i swyddogion traffig Cyngor Abertawe o ran cydlynu traffig drwy'r ddinas.

Wrth i'r gwaith gael ei gwblhau, mae goleuadau traffig dros dro ar waith ac mae oedi i fodurwyr yn debygol.

Disgwylir amserau teithio cyflymach o ran cludiant cyhoeddus hefyd, gyda bysus sy'n cynnwys WiFi ac sydd hefyd yn cysylltu â'r goleuadau newydd fel y gallant symud drwy'r cyffyrdd yn fwy effeithlon.

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu fel rhan o fuddsoddiad gwerth £1 miliwn gan raglen Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae gwelliannau blaenorol eisoes wedi cael eu cwblhau yn Nhre-gŵyr.

Ynghyd â gwelliannau yn Nhre-gŵyr, cwblhawyd gwaith tebyg ger croesffyrdd eraill, gan gynnwys Croes Treforys, Heol Caerfyrddin, Sgwâr Brynhyfryd a Chroes Caersalem (Heol Mynydd Garnlwyd/Heol Llangyfelach).

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae cadw traffig i symud ar hyd llwybrau prysur ar draws Abertawe bob amser yn her oherwydd swm y traffig - yn enwedig yn ystod y cyfnodau prysuraf.

"Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau nad yw ein goleuadau traffig yn diflannu trwy osod rhai newydd â thechnoleg fwy modern. Mae hyn yn rhoi'r cyfle gorau posib i'n tîm rheoli traffig reoli traffig trwm a chadw modurwyr i symud.

"Y llwybrau hyn yw'r prif lwybrau cludiant cyhoeddus hefyd, ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau y gall gwasanaethau cludiant cyhoeddus weithredu'n effeithlon, gan roi hyder i gwsmeriaid bod eu gwasanaeth bws ar amser.

"Rydym yn ymwybodol bod y gwaith diweddaraf yn achosi tagfeydd ac oedi i fodurwyr. Rydym yn ceisio lleihau oedi a chwblhau'r gwaith cyn gynted â phosibl."

Mae'r gwaith diweddaraf hefyd yn dilyn gwaith i osod 12 o arddangosiadau amserlenni digidol mewn canolfannau bysus o gwmpas y ddinas, gan gynnwys mewn colegau ac ysbytai lleol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM