Chwilio'r wefan
English

Teithiau tywys yn rhoi cyfle i'r cyhoedd weld gorffennol a dyfodol Abertawe

Mae cyfres newydd o deithiau cyhoeddus ar y gweill yn un o ddiwydiannau pwysicaf Abertawe.

DevilMuseum

Mae'r ymweliadau am ddim yn cael eu cynnal gan Gyfeillion Gwaith Copr yr Hafod-Morfa - ac mae'r gwaith gwerth miliynau o bunnoedd i adfywio'r safle'n bwnc llosg! 

Cynhelir y daith dywys nesaf ar 29 Mai - ac mae Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, eisoes wedi cael cipolwg arni.

Meddai, "Mae'r Gwaith Copr yn drysor hanesyddol. Mae'r Grŵp Cyfeillion yn mwynhau dweud wrthym am ei hanes gwych ac maent yn frwdfrydig i drafod y cynlluniau rydym yn eu cynnig er mwyn ei adfywio dros y blynyddoedd nesaf."

Mae cynlluniau i adfywio'r hen safle diwydiannol yn cynnwys Distyllfa Penderyn yn ehangu ei busnes i'r safle a gwaith i gadw cyfres o adeiladau ac adeileddau hanesyddol.  Mae cynlluniau eraill yn cynnwys reid car cebl a weiren wib gyflym iawn o Fynydd Cilfái.

Er mwyn gallu gwneud y gwaith adfywio cyflwynwyd cais llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer £3.75 miliwn o bunnoedd i gefnogi'r gwaith. Mae arianwyr eraill hefyd yn cynnwys y cyngor, Llywodraeth Cymru a'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol, Cadw.

Aeth y Cynghorydd Stewart ar daith o'r safle a gyflwynwyd gan gadeirydd y Grŵp Cyfeillion, Geoff Dendle, a'r peiriannydd Tom Henderson, sydd wedi adfywio craen hanesyddol yn Nhŷ Injan Musgrave y safle.

Meddai Mr Dendle, "Roedd yn syniad da roi'r diweddaraf i Arweinydd y Cyngor ar weithgareddau'r Cyfeillion.

"Mae ein teithiau'n cynnig cyfle na ddylid ei golli i'r rheiny sydd am ddarganfod mwy am dreftadaeth gopr falch Abertawe. Mae'r gwaith copr wedi bod yn drysor hanesyddol cudd am beth amser - ond nid hynny fydd yr achos yn y dyfodol."

Llun Arweinydd y Cyngor Rob Stewart, canol, ar safle Gwaith Copr yr Hafod-morfa gyda chadeirydd y Grŵp Cyfeillion, Geoff Dandle, chwith, a'r peiriannydd Tom Henderson.

Amserlen y teithiau tywys 29 Mai, 26 Mehefin, 31 Gorffennaf, 28 Awst, 25 Medi. Maent yn dechrau yn swyddfa docynnau safle parcio a theithio Glandŵr am 2pm. Nid oes angen cadw lle ac ni chodir tâl. E-bost: hafodmorfacopper@gmail.com.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM