Chwilio'r wefan
English

Proms yn y Parc yn dychwelyd i Abertawe fel rhan o ddathliadau ei hanner canmlwyddiant

Bydd Proms yn y Parc, un o uchafbwyntiau bythol boblogaidd calendr diwylliannol Prydain, yn dychwelyd i Abertawe'n ddiweddarach eleni.

Proms in the Park

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio gyda BBC Cymru i ddod â'r digwyddiad i Barc Singleton nos Sadwrn 14 Medi.

Bydd y gyngerdd yn cysylltu â Neuadd Frenhinol Albert ar noson olaf y proms, ynghyd â chyngherddau eraill Proms yn y Parc y BBC yn Hyde Park, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

A bydd yn un o'r digwyddiadau i ddathlu hanner canmlwyddiant cyflwyno statws dinas i Abertawe.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod Cyngor Abertawe'n falch o bartneru â'r BBC unwaith eto i sicrhau bod y Proms yn dychwelyd i Barc Singleton.

Meddai, "Eleni cynhelir Proms yn y Parc y BBC yn y ddinas am y 13eg tro, sy'n adrodd cyfrolau am dreftadaeth ddiwylliannol Abertawe a gallu'r ddinas i gynnal digwyddiadau mawr o'r maint hwn.

"Rydym yn disgwyl i oddeutu 8,000 o wylwyr fod yno, a chyda baneri'n chwifio, y cyfan yn cael ei ddangos ar sgrîn fawr a'r arddangosfa tân gwyllt draddodiadol ar ddiwedd y noson, mae'n sicr y bydd yr awyrgylch yno'n wych iddynt unwaith eto.

"Wrth i ni ddathlu hanner canmlwyddiant enwi Abertawe'n ddinas, bydd y digwyddiad hwn, ochr yn ochr â llwyddiant y Penwythnos Mwyaf y llynedd, dychweliad Stereophonics eleni a chyngerddau Jess Glynne a Pete Tong a'r Heritage Orchestra a gynhelir hefyd yn y parc yn ystod yr haf, rydyn ni'n profi o ddifrif mai ni yw dinas diwylliant Cymru."

Gwahoddir unrhyw un sy'n dwlu ar gerddoriaeth i ddod â phicnic a chadeiriau cynfas i ddathlu noson olaf y proms yn lleoliad godidog Parc Singleton. Bydd tân gwyllt a'r cymysgedd traddodiadol o ganeuon y gellir eu canu ar y cyd yn dod â'r noson i ben.

Eleni, bydd tymor y proms yn dynodi 150 mlwyddiant geni'r sylfaenydd-gyfansoddwr Syr Henry Wood, ac mae'n parhau i gyflawni ei genhadaeth i gyflwyno'r 'gerddoriaeth glasurol orau i'r gynulleidfa ehangaf posib'.

I gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad, gan gynnwys manylion artistiaid a thocynnau, ewch i'r dudalen Proms yn y Parc.

Gallwch fod yn rhan o ddathliadau Abertawe 50 drwy fynd i https://www.swansea50.co.uk/

Wedi'i bweru gan GOSS iCM