Chwilio'r wefan
English

Pride Abertawe yn addo awyrgylch carnifal yng nghanol y ddinas

Bydd digwyddiad Pride mwyaf erioed Abertawe'n llenwi canol y ddinas ddydd Sadwrn.Mae Pride Abertawe'n bwriadu dod ag awyrgylch carnifal i Sgwâr y Castell wrth i wythnos o ddathliadau ddod i ben gyda diwrnod o liw, cerddoriaeth ac adloniant gyda gorymdaith yn dechrau am 11am.

Swansea at 50 logo (gold)

Noddir Pride Abertawe gan Abertawe 50 - sef dathliadau hanner canmlwyddiant  y ddinas - a bydd Pride Abertawe yn cynnwys dau lwyfan ag adloniant byw yn Sgwâr y Castell gyda digwyddiadau yn cael eu cynnal yn y Glynn Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Theatr y Grand.

Mae Pride Abertawe'n gyfle lliwgar ac eclectig i ddathlu diwylliant a threftadaeth LGBT+ yn y ddinas ac mae'n argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae Abertawe'n falch o'i henw da fel lle croesawgar, goddefgar ac roedd Pride y Gwanwyn y llynedd yn brawf o hyn pan ddaeth miloedd o bobl i'w fwynhau.

"Eleni rydym hefyd yn dathlu 50 mlynedd ers i Abertawe gael ei henwi'n ddinas ac rydym yn obeithiol y bydd Pride Abertawe yn fwy poblogaidd fyth y tro hwn."

Cefnogir Pride Abertawe hefyd gan BID Abertawe, y South Wales Evening Post a Wales Online ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Bydd gan y cyngor nifer o stondinau yn y digwyddiad lle gall pobl siarad â ni am unrhyw beth o ailgylchu, heneiddio'n dda, maethu a gwasanaethau i bobl ifanc, yn ogystal â rhwydwaith staff LGBT+ y cyngor.

Mae'r adloniant yn dechrau yn Sgwâr y Castell am 12 ganol dydd a dywedodd Elliott King, sef trefnydd Pride Abertawe a chadeirydd fforwm LGBT Abertawe, "Mae Pride Abertawe'n ddathliad o'n cymuned amrywiol ac mae digwyddiadau ddydd[HH1]  Sadwrn yn benllanw gŵyl wythnos o hyd yn llawn celf, cerddoriaeth ac adloniant."Ar wahân i ddathlu 50 mlynedd o statws dinas Abertawe, mae eleni hefyd yn coffáu 50 mlynedd ers terfysgoedd Stonewall yn ninas Efrog Newydd, trobwynt mawr yn hawliau LGBT+ yno ac yma yn y DU hefyd."

I gael mwy o wybodaeth am ddathliadau Pride Abertawe, ewch i, www.swanseapride.co.uk/

I fod yn rhan o ddathliadau Abertawe 50, ewch i, www.abertawe50.co.uk/


Wedi'i bweru gan GOSS iCM