Chwilio'r wefan
English

Wedi cael strôc? Gadewch i gerddoriaeth eich helpu i wynebu'ch heriau

Mae cynllun newydd sy'n defnyddio pŵer cerddoriaeth yn helpu pobl Abertawe i fynd i'r afael ag effeithiau strôc.

SimonPartonStrokeSession

Mewn sesiynau Cerddoriaeth ar gyfer Lles a gynhelir gan diwtor cerddoriaeth o Abertawe, Simon Parton, mae goroeswyr strôc sy'n wynebu heriau cyfathrebu yn codi offeryn cerdd ac yn mwynhau ei chwarae.

Rheolir y prosiect gan elusen genedlaethol sef y Gymdeithas Strôc.Fe'i hariennir gan y rhaglen 'Cyfuno', menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan dîm Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe.

Meddai Simon Parton, "Rydym wedi cael canlyniadau gwych hyd yn hyn. Mae pawb wedi gwneud ymdrech wych i gymryd rhan a defnyddio'r offerynnau."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r sesiynau Cerddoriaeth ar gyfer Lles hyn yn gyfle gwych i'r rheiny sy'n dod i delerau â strôc."

Meddai Amanda Spendiff, Cydlynydd Cefnogi Cyfathrebu ar gyfer y Gymdeithas Strôc, "Rydym yn gweithio i helpu pobl i ailadeiladu eu bywydau ar ôl iddynt gael strôc. Mae sesiynau Cerddoriaeth ar gyfer Lles Simon yn ffordd o'n helpu i wneud hynny."

Cynhelir tua phedair sesiwn dros ddeufis o'r mis hwn ymlaen fel rhan o'r prosiect. Bwriedir cynnal sesiynau yn y dyfodol yng Nghanolfan Gymunedol y Trallwn, Llansamlet. 

Gall unrhyw un sydd wedi profi anawsterau cyfathrebu ers cael strôc gymryd rhan.

I ddod i sesiwn, cofrestrwch drwy'r Gymdeithas Strôc drwy ffonio Amanda ar 07951 206 254 neu e-bostio amanda.spendiff@stroke.org.uk.

Llun: Y tiwtor cerddoriaeth, Simon Parton.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM