Chwilio'r wefan
English

Gŵyl gelf Cymru gyfan yn dod i Abertawe

Gall pobl dros 50 oed yn Abertawe fwynhau digwyddiad celf am ddim yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas wythnos nesaf.

GVAGO50

Mae gŵyl celf a chreadigrwydd y Gwanwyn a drefnir gan Age Cymru ar gyfer pobl hŷn, sydd bellach yn ei 13eg blwyddyn, yn cefnogi digwyddiad yn y lleoliad yng nghanol y ddinas a reolir gan Gyngor Abertawe. Mae'n un o fwy na 50 o ddigwyddiadau tebyg sy'n cael eu cynnal ar draws Cymru'r mis hwn.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n hyfryd iawn bod yn rhan o'r ŵyl hon ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r holl ymwelwyr!

"Bydd gweithdai'n cael eu cynnal gan grwpiau dros 55 oed a cheiswyr lloches yr oriel a fydd yn cyflwyno'r ymwelwyr i'w gwaith yn yr oriel.

"Mae celf i bawb ac felly rydym yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad Gwanwyn hwn. Mae croeso i bawb dros 50 oed!

"Rydw i'n annog unrhyw un dros 50 oed i fynd i'r digwyddiad - dylai fod yn hyfryd.

"Wrth i ni ddathlu ein hanner canmlwyddiant fel dinas, mae'r fenter hon gan Age Cymru yn ffordd hyfryd i bobl leol ddathlu'r creadigrwydd y mae Abertawe'n adnabyddus amdano."

Mae Gŵyl y Gwanwyn yn darparu cyfleoedd i bobl hŷn fod yn rhan o weithgareddau celfyddydol a chreadigol megis paentio, ffotograffiaeth, cerddoriaeth, drama, adrodd straeon, llenyddiaeth, dawns neu ffilm.

Mae'n dathlu'r cyfleoedd y mae oed hŷn yn gallu eu cynnig - cyfle i bobl hŷn ddysgu a rhoi cynnig ar brofiadau creadigol newydd sy'n cael ei adlewyrchu yn yr enw, Gwanwyn.

Meddai Kelly Barr, rheolwr rhaglenni celfyddydau a chreadigrwydd Age Cymru, "Rydw i'n tybio y bydd gŵyl eleni'n un o'r rhai mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn, gyda phob grŵp yn cynnig persbectif unigryw a chyffrous."

Llun Gwaith gan grŵp dros 55 oed Oriel Gelf Glynn Vivian. Llun: Philip Rees

Wedi'i bweru gan GOSS iCM