Chwilio'r wefan
English

Uwchgynhadledd i fusnesau twristiaeth wedi'i threfnu

Gwahoddir busnesau twristiaeth lleol i ychwanegu agweddau newydd at eu trefniadau marchnata'r wythnos nesaf.

Caswell090519

Bydd Tîm Twristiaeth Cyngor Abertawe'n cynnal digwyddiad am ddim i'r diwydiant yn Neuadd y Ddinas ddydd Mercher 15 Mai am 10am i helpu busnesau twristiaeth lleol o bob maint i wneud y mwyaf o'r miliynau o ymwelwyr a fydd yn treulio amser yma'r haf hwn.

Mae'r diwydiant werth mwy na £447m i economi Abertawe ac mae'n cyflogi dros 5,700 o bobl.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, fod Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth blynyddol y cyngor yn bwriadu cefnogi busnesau twristiaeth lleol i arddangos eu cynnyrch a'u gwasanaethau yn y ffordd orau bosib.

Meddai, "Mae'n ddigwyddiad am ddim ar gyfer pob gweithredwr twristiaeth lleol a'n thema eleni fydd canolbwyntio ar yr hyn y gall busnesau ei wneud i hyrwyddo'u hunain ar lwyfannau digidol.

"Mae'n addas i ni ganolbwyntio ar yr hyn sydd wedi trawsnewid marchnata twristiaeth yn y 50 mlynedd diwethaf wrth i Abertawe ddathlu'i hanner canmlwyddiant fel dinas.

"Gall busnesau gael y cyfle gorau i weld sut gallant elwa o'r hyn y mae Croeso Bae Abertawe a Croeso Cymru'n ei wneud, a gallant dderbyn cyngor gan Busnes Cymru a Menter a Busnes."

Bydd yr ysgrifennwr bwyd, y darlledwr a'r perchennog bwytai Simon Wright sy'n rheoli Wright's Food Emporium yno hefyd.

Bydd yn rhannu rhai o'i gyfrinachau am sut i lwyddo fel rhan o gyfraniad Cyngor Abertawe at Wythnos Twristiaeth Cymru, a gynhelir rhwng 11 ac 19 Mai.

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Cydlynir Wythnos Twristiaeth Cymru gan Gynghrair Twristiaeth Cymru a'r bwriad yw dathlu'n diwydiant twristiaeth arbennig sy'n sicrhau bod 'croeso' i bawb yng Nghymru, ac mae'n cyfrannu llawer at economi Abertawe a Chymru.

"Bydd y cyflwyniadau, y stondinau masnach a'r cyfleoedd i rwydweithio'n sicrhau bod y Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth yn ddigwyddiad na ellir ei golli ar gyfer holl fusnesau'r sector twristiaeth."

Os ydych yn cynnal busnes twristiaeth yn yr ardal, cadwch eich lle am ddim trwy e-bostio Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635214.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM