Chwilio'r wefan
English

Adnewyddu addewid y ddinas i'r lluoedd arfog

Bydd Cyngor Abertawe a'i bartneriaid yn cadarnhau addewid i roi cefnogaeth deg i aelodau'r lluoedd arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Armed Forces

Bydd seremoni'n cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas ar 14 Mai er mwyn adnewyddu Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog a luniwyd yn 2012.

Ers hynny mae nifer o sefydliadau eraill wedi ymuno â'r panel llofnodwyr lle mae aelodau'n derbyn diweddariadau a gwybodaeth reolaidd sy'n gallu bod o fudd i gyn-filwyr a theuluoedd sydd mewn cysylltiad â nhw.

Mae'r cyfarfodydd hefyd yn rhoi cyfle gwerthfawr i rwydweithio ac i sefydliadau sy'n newydd i'r lluoedd arfog ddysgu am y gyd-gefnogaeth sydd ar gael.

Bydd Arglwydd Faer Abertawe, David Phillips, a Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Abertawe, June Burtonshaw, yn ailddatgan addewid y cyngor ac yn gwahodd sefydliadau eraill i ymuno â nhw gan gynnwys nifer o'r rheiny nad oeddent wedi ymrwymo i'r ddogfen wreiddiol yn 2012.

Dywedodd y Cyng. Burtonshaw, "Mae aelodau o'r lluoedd arfog yn peryglu eu bywydau dros eu gwlad bob dydd ac mae angen ein cefnogaeth a'n cymorth ar gyn-filwyr o frwydrau'r gorffennol a'u teuluoedd ledled Abertawe hefyd.   

"Y bwriad yw eu trin yn deg. Mae llawer o help ar gael yn lleol ac yn genedlaethol. Mae panel llofnodwyr y cyfamod yn helpu i gydlynu'r wybodaeth a'r gefnogaeth fel bod cael mynediad at wasanaethau a chefnogaeth yn haws.

"Mae gan Abertawe draddodiad balch o gefnogi'r lluoedd arfog ac mae hyn yn atgyfnerthu ein perthynas."

Bydd y llofnodi'n digwydd yn Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer yn Neuadd y Ddinas ar 14 Mai am 2.15pm.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM