Chwilio'r wefan
English

Hwyl gyda Dylan er mwyn ysbrydoli dinasyddion ifanc Abertawe

Bydd awduron ifanc Abertawe'n dwyn ysbrydoliaeth o ddawn a sgiliau Dylan Thomas dros y ddau benwythnos nesaf.

DTC100519

Mae Canolfan Dylan Thomas yn cynllunio amrywiaeth o ddigwyddiadau am ddim er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas.

Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau arbennig ar gyfer plant rhwng 8 ac 16 oed a'u teuluoedd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Wrth i ni ddathlu hanner canmlwyddiant y ddinas, mae'n hanfodol ein bod yn talu teyrnged i un o bobl fyd-enwog Abertawe."

Mae Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas yn dathlu bywyd a gwaith yr ysgrifennwr. Fe'i cynhelir ar 14 Mai bob blwyddyn i nodi ymarfer cyntaf ei ddrama Under Milk Wood ar lwyfan yn Efrog Newydd; 66 o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn.

Bydd Canolfan Dylan Thomas yn cynnal digwyddiad Sgwad Sgwennu'r Ifanc yfory (dydd Sadwrn, 11 Mai) am 10am. Cynhelir y ddwy sesiwn gan yr awdures Rebecca F John o Abertawe.

Bydd y ganolfan y cynnal sesiynau chwarae galw heibio hunanarweiniedig am ddim i deuluoedd ddydd Sul 12 Mai a dydd Sul 19 Mai rhwng 10am a 4pm. Bydd Man Dysgu'r ganolfan, sy'n addas i deuluoedd, ar agor ar gyfer gweithgareddau megis ysgrifennu creadigol, pypedwaith, gemau, darllen, crefftau a gwisgo i fyny - a'r cyfan wedi'i ysbrydoli gan Dylan Thomas.

Ddydd Sadwrn, 18 Mai, cynhelir digwyddiad Sgwad Sgwennu'r Ifanc ar gyfer plant rhwng 8 ac 11 oed am 10am. Bydd ar ffurf gweithdy ysgrifennu creadigol llawn hwyl a chynhwysol gyda'r ysgrifennwr, y darlledwr a'r artist, Siôn Tomos Owen.

Bydd lleoliad arall y cyngor yng nghanol y ddinas, Oriel Gelf Glynn Vivian hefyd yn cynnal digwyddiadau llawn hwyl ar thema Dylan. Bydd digwyddiad gyda'r hwyr ar 24 Mai (rhwng 5pm ac 8pm) yn Oriel Gelf Glynn Vivian yn helpu i dynnu sylw at yr arddangosfa gyfredol Dylan Thomas: Cerddoriaeth Lliwiau.

Llun Golygfa yng Nghanolfan Dylan Thomas

Wedi'i bweru gan GOSS iCM