Chwilio'r wefan
English

Hoffech chi fod yn fasnachwr marchnad? Gallwch roi cynnig ar wneud hyn am £10!

​​​​​​​Mae Marchnad Abertawe'n cynnig y cyfle i fasnachwyr sefydlu stondin - am £10 y diwrnod yn unig!

LynMackay150519

Mae gan y lleoliad, sydd wedi'i gynnal gan Gyngor Abertawe, nifer o stondinau masnachu achlysurol ac maent yn cael eu cynnig am bris rhentu rhad iawn i gefnogi dathliad Dwlu ar Eich Marchnad Lleol y DU.

Gall darpar-fasnachwyr gyflwyno cais am stondin achlysurol ar unrhyw ddiwrnod rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn o 17 tan 31 Mai.

Meddai Lyn Mackay, masnachwr achlysurol sy'n arbenigo mewn gemwaith a rhoddion â llaw, "Dylai pobl roi cynnig ar hyn! Mae'r farchnad yn lle gwych i fod a bydd yn cynnig cyfle i chi weld a oes modd gwneud bywoliaeth gyda syniad arbennig." 

Dechreuodd Lyn, sy'n ddiddanwr ac yn gyn-athrawes o Sgeti, fasnachu ar stondin achlysurol pedwar mis yn ôl ac mae newydd lansio stondin parhaol - Pandora's Box.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn dwlu ar Farchnad Abertawe ac rydym am iddi fod yn llawn siopwyr a masnachwyr mor aml â phosib.

"Mae amrywiaeth wych o fusnesau eisoes ar gael yno - ac rydym bellach yn rhoi cyfle mawr i eraill roi cynnig ar syniad newydd a gweld os gallant roi eu llaw at fasnachu!"

Meddai Chris Evans, cadeirydd Ffederasiwn Masnachwyr Marchnad Abertawe, "Rydym yn cefnogi'r cynnig £10 y dydd a'r amrywiaeth ffres y bydd yn ei gyfrannu at y lleoliad arbennig hwn yng nghanol Abertawe".

Cynhelir y dathliad Dwlu ar Eich Marchnad Leol gan Gymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain.

Marchnad Abertawe yw'r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru, ac mae'n farchnad arobryn, hanesyddol sy'n cynnig profiad siopa unigryw i dwristiaid a phreswylwyr.

I gael mwy o wybodaeth am gynnig £10 y dydd Marchnad Abertawe gallwch ffonio goruchwyliwr y farchnad ar 01792 654296 neu fynd i'r wefan yn www.swanseaindoormarket.co.uk/?lang=cy

Llun  Yn y llun ym Marchnad Abertawe gweler Lyn Mackay, cyn-fasnachwr achlysurol sy'n arbenigo mewn gemwaith a rhoddion â llaw. Mae newydd lansio stondin parhaol - Pandora's Box.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM