Chwilio'r wefan
English

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/12/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Teitl y swydd: Goruchwylydd Croesfan Ysgol
Rhif y swydd: PL.66840
Cyflog: £18,065 pro-rata
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Goruchwylydd Croesfan Ysgol (PL.66840) (PDF, 761KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.66840

Dyddiad cau: 11.59pm, 31 Rhagfyr 2019 (parhaus)

Mwy o wybodaeth

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer Goruchwylwyr Croesfan Ysgol Prhaol a Goruchwylwyr Croesfan Ysgol Cymorth.

Bydd gofyn i Oruchwylwyr Parhaol weithio 10 awr yr wythnos, rhwng 8.00am -9.00am a 3.00pm - 4.00pm yn ystod y tymor yn unig.

Bydd rhaid i Oruchwylwyr Cymorth gyflenwi ar adegau pan nad yw'r Goruchwylydd Parhaol ar gael ar gyfer dyletswydd.
    
Mae swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer goruchwylwyr parhaol yn yr ysgolion canlynol:

Ysgol Gynradd Clwyd, Ysgol Gynradd Glyncollen, Ysgol Gynradd Tre-gwyr, Ysgol Gynradd Treforys, Ysgol Gynradd Burlais, Ysgol Gynradd Cwmglas ac Ysgol Gynradd Clydach

Mae swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer Goruchwylwyr Cymorth yn yr ardaloedd canlynol:

Gorseinon, Pontarddulais, Gendros, Port Tennant, West Cross, Dyfnant a Three Crosses
    
Mae bod yn Oruchwylydd Croesfan Ysgol yn rhoi llawer o foddhad, gan eich galluogi i ddarparu gwasanaeth amhrisiadwy i'ch cymuned. Mae ein Goruchwylwyr Croesfan Ysgol yn ddynion a menywod prydlon, dibynadwy, gonest ac ymroddedig sy'n aelodau gwerthfawr o'u cymuned, ac sydd, beth bynnag fo'r tywydd, yn darparu un o'r wynebau mwyaf cyfeillgar mewn gwasanaeth cyhoeddus, gan fod yn gwrtais ac yn ystyriol bob amser.  Fel Goruchwylydd Croesfan Ysgol dylech feddu ar wybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd, a dealltwriaeth o'r rheolau priffordd presennol. Bydd angen hefyd i chi allu cyfathrebu â phlant ac oedolion er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel wrth groesi'r bont.

Byddwch yn derbyn yr hyfforddiant a'r wisg gywir i gyflawni eich dyletswyddau.

Bydd rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Oruchwylydd Croesfan Ysgol neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd, ffoniwch Joanne Davies ar 07796 275664.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM