Chwilio'r wefan
English

Sêr y Vetch yn helpu disgyblion i ddathlu hanner canmlwyddiant y ddinas

Mae tri o arwyr Cae'r Vetch yn Abertawe wedi helpu disgyblion ysgol i ddathlu hanner canmlwyddiant y ddinas.

Vetch50

Ymwelodd cyn-chwaraewyr yr Elyrch Leon Britton, Lee Trundle a Vic Gomersall â safle'r hen gae pêl-droed i gwrdd â disgyblion ifanc.

Trafodwyd pwysigrwydd y dathliad pwysig hwn ganddynt - a'r rhesymau pam bydd atgofion o'r Vetch yn parhau.

Trefnwyd y cyfarfod gan fod Cyngor Abertawe'n annog dathliadau i nodi hanner canrif Abertawe fel dinas.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Roedd yn hyfryd gweld Leon, Lee a Vic yn cwrdd â disgyblion Ysgol Gynradd San Helen ar hen gae'r Vetch.

"Maent hwy, ynghyd â nifer o sêr y byd chwaraeon, wedi creu atgofion bythgofiadwy yn ystod eu hamser ar y cae hwn ac mae'n wych eu bod wedi creu atgofion newydd wrth gwrdd â'r disgyblion."

Meddai pennaeth yr ysgol, Mark Thompson, "Mae ein safle yng nghanol y ddinas, o fewn tair munud ar droed o'r Vetch, felly mae'n bwysig i ni ddathlu Abertawe 50."

Mae'r plant hefyd wedi siarad â deiliaid rhandiroedd yng ngardd llysiau gymunedol Llysiau'r Vetch. Fe'i crëwyd fel 'paradwys drefol' gan breswylwyr Sandfields a'r artist Owen Griffiths.

Roedd digwyddiad y Vetch yn un o nifer o ddigwyddiadau i nodi Abertawe 50 a drefnir gan y rhaglen Cyfuno, sef menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan dîm gwasanaethau diwylliannol y cyngor.

Mae Cyfuno'n gweithio gyda disgyblion i archwilio 50 mlynedd o hanes lleol, gyda'r bwriad o greu arddangosfa gan y plant i'w harddangos mewn parti stryd lleol yr haf hwn.

Rhoddwyd statws dinas i Abertawe ym 1969. Mae Abertawe 50 yn gyfle i'r cyhoedd ddathlu'r bobl, y lleoedd, y digwyddiadau a'r busnesau a gyfrannodd at ein hanes lleol, yn enwedig yn ystod y 50 mlynedd diwethaf.

Trefnwyd rhaglen enfawr o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddathlu hanner canmlwyddiant Abertawe. Anogir preswylwyr i gynnal parti stryd, trefnu cyngerdd neu ddefnyddio'u doniau creadigol mewn ffyrdd eraill. Mwy o wybodaeth: www.abertawe50.co.uk.

Llun Cyn-chwaraewyr yr Elyrch Leon Britton, Lee Trundle a Vic Gomersall gyda disgyblion Ysgol Gynradd San Helen yn Abertawe ar hen gae tîm pêl-droed Dinas Abertawe, Cae'r Vetch.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM