Chwilio'r wefan
English

Prif Reolwr Gweithrediadau (dyddiad cau: 27/09/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol a deinamig sy'n credu mewn ysgogi a grymuso eu gweithwyr.

Teitl y swydd: Prif Reolwr Gweithrediadau
Rhif y swydd: PL.67418
Cyflog: £42,683 i £46,582 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Prif Reolwr Gweithrediadau (PL.67418) (PDF, 767KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.67418

Dyddiad cau: 5.00pm, 27 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Yn atebol i Bennaeth Gwasanaethau Adeiladu byddwch yn cyflawni rôl allweddol a chanolog lle byddwch yn monitro pob agwedd ar y prosiectau a gyflawnir yn ofalus.

Bydd angen bod gennych brofiad sylweddol o gynnal a chadw adeiladau gyda gwybodaeth dechnegol gadarn. Bydd angen i chi hefyd gael dealltwriaeth dda o weithdrefnau iechyd a diogelwch, caffael, cynllunio a rhaglennu a byddwch yn gallu dangos ymwybyddiaeth fasnachol ragorol.

Gan ddefnyddio eich sgiliau cyfathrebu a thrafod cryf, byddwch yn gallu datrys problemau'n effeithiol a meddu ar y brwdfrydedd a'r uchelgais i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn llwyddiannus.

Byddwch yn meddu ar agwedd 'medraf' gadarnhaol a'r awydd i lwyddo i weithio fel rhan o dîm deinamig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Rydym yn unig am i unigolion uchelgeisiol, talentog ymgeisio sy'n angerddol am gyflawni amcanion unigolion a rhai'r Cyngor yn ogystal â bod yn eithriadol o falch o ansawdd a phroffesiynoldeb eu gwaith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM