Chwilio'r wefan
English

Mae pawb yn adnabod rhywun sy'n haeddu gwobr Rho 5

Mae'r gwaith chwilio wedi dechrau er mwyn dod o hyd i sêr Rho 5 Abertawe wrth i'r gwobrau ar gyfer pobl ifanc ysbrydolus gyrraedd eu hwythfed tymor.

High 5 awards

Un o sêr yr Elyrch, Leon Britton, fydd yn arwain y gwobrau unwaith eto, ac eleni bydd Siany Martin, cyd-gyflwynydd rheolaidd Rho 5 yn ymuno ag ef, yn ogystal â chwaraewr pêl-droed rhyngwladol y Gweilch a Chymru, James King.

Mae'r tri'n annog pawb i ystyried enwebu person ifanc, grŵp o bobl ifanc neu ddosbarth ysgol sydd wedi goresgyn adfyd neu sydd wedi gwneud eu hysgol neu eu cymuned yn falch ohonynt.

Caiff y gwobrau eu harwain gan Gyngor Abertawe, eu noddi gan Goleg Gŵyr Abertawe a'u cefnogi gan fusnesau a sefydliadau ar draws y ddinas.

Mae'r gwobrau Rho 5 yn rhan o'r dathliadau sy'n nodi hanner canmlwyddiant ers i Abertawe ennill statws fel dinas.

High 5 Launch 2019 - St Helens School
High 5 launch at St Helens Primary School

Meddai Leon, a ymddeolodd o chwarae pêl-droed y tymor diwethaf, "Dechreuodd Rho 5 gyda'r nod o ddangos pa mor ysbrydolus yw plant a phobl ifanc yn y ddinas hon. Wrth i ni ddathlu 50 o flynyddoedd ers i Abertawe ddod yn ddinas, rydym am i gynifer o bobl ifanc â phosib fod yn rhan ohono.

"Bob blwyddyn mae eich enwebiadau'n ein helpu i brofi bod hyn yn wir.

"Peidiwch â gadael i berson ifanc rydych chi'n ei adnabod sy'n haeddu cydnabyddiaeth golli allan. Ewch ar-lein a dechreuwch enwebu."

Meddai James, sydd wedi dathlu chwarae'i 200fed gêm i'r Gweilch yn ddiweddar, "Mae Gwobrau Rho 5 yn ddigwyddiad anhygoel ac rwy'n falch o ymuno â Leon fel llysgennad am y tro cyntaf."

Mae'n hawdd enwebu person ifanc ar gyfer gwobr Rho 5 gan fod popeth y mae ei angen arnoch ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/wobraurho5.

Mae'r gwobrau'n agored i unrhyw blentyn, person ifanc neu grŵp mewn tri ystod oedran - dan 13 oed, 19 oed neu iau neu bobl 20-25 oed sy'n byw yn Abertawe, neu'n cael addysg neu gefnogaeth yma.

Mae'r beirniaid yn chwilio am enghreifftiau o unigolion neu grwpiau sy'n dyheu i gyrraedd nodau personol neu i wella bywydau eraill yn eu teulu, eu hysgol neu eu cymuned ac, wrth wneud hynny, maen nhw'n ysbrydoli eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM