Chwilio'r wefan
English

Achos llys ar ôl i goed a warchodir gael eu torri i lawr

Mae camau gweithredu cyfreithiol yn cael eu cymryd gan Gyngor Abertawe ar ôl i 70 o goed a warchodir gael eu tocio heb ganiatâd.

Swansea Council Logo (Portrait)

Tociwyd y 70 o goed, gan gynnwys cochwydden enfawr, ar dir ym Mhenllergaer, ger datblygiad tai sy'n cael ei gwblhau gan Enzo Homes Ltd.

Yn dilyn ymchwiliad 5 mis, mae'r cyngor wedi penderfynu cyflwyno gwŷs llys i nifer o unigolion.

Cyflwynwyd tair gwŷs i Enzo Homes Ltd, Fiorenzo Sauro a'r contractwr coed, Alwyn Morgan.

Gorchmynnwyd i bob parti ymddangos yn Llys Ynadon Abertawe ar 28 Mai.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r achos hwn yn un difrifol a gwnaed llawer o waith caled i gyrraedd y cam hwn.

"Cafwyd misoedd o archwiliadau ac asesiadau o'r safle dan sylw, sy'n safle preifat nad yw'n rhan o'r safle datblygu ym Mhenllergaer.

"Mae'r digwyddiad hwn wedi denu llawer o ddiddordeb gan y cyhoedd sy'n teimlo'r un mor frwd â ni pan fydd rhan o'n hamgylchedd naturiol yn cael ei dinistrio.

"Yn amlwg, ni allaf ragweld canlyniad yr achos hwn - y llys sy'n gyfrifol yn awr - ond rwy'n falch ein bod yn cymryd y camau gweithredu priodol er mwyn ceisio hyrwyddo'r neges na fyddwn yn goddef dinistrio coed sydd wedi'u diogelu, boed yn un goeden neu, yn yr achos hwn, tua 70 ohonynt."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM