Chwilio'r wefan
English

Dechrau gwella goleuadau traffig Lôn Sgeti

Cynhelir gwaith gwella anochel ar hen oleuadau traffig ar brif gyffordd yn Abertawe er mwyn ceisio cadw traffig i symud yn y dyfodol.

Sketty Lane Lights

Mae Cyngor Abertawe'n newid y goleuadau sydd eisoes yn bodoli ar gyffordd Heol y Mwmbwls/Lôn Sgeti, gan gyflwyno technoleg fwy modern gan gynnwys teledu cylch cyfyng a Wi-Fi.

 

Bydd y cyngor yn dechrau'r gwaith ar 28 Mai gyda'r bwriad o gwblhau'r gwaith o fewn wythnos. Bydd maes parcio Lôn Sgeti hefyd ar gau yn ystod cyfnod y gwaith gwella.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r goleuadau traffig ar y gyffordd hon yn hen ac mae angen eu newid, nid oes dewis gennym.

"Os nad ydym yn cwblhau'r gwaith gwella nawr, bydd y goleuadau sydd eisoes yn bodoli yn methu'n amlach, gan achosi tagfeydd i filoedd o fodurwyr sy'n defnyddio'r llwybr hwn yn rheolaidd.

"Rydym yn ymwybodol nad yw modurwyr yn mwynhau bod mewn ciw traffig ac rydym yn gwneud pob ymdrech i gwblhau'r gwaith gwella pwysig cyn gynted â phosib. 

"Rydym wedi dyblu nifer yr oriau bydd contractwyr yn gweithio yn ystod pob dydd fel y gallwn ni gwblhau'r gwaith yn hanner yr amser a gynlluniwyd yn wreiddiol.

"Ac rydym yn cwblhau'r gwaith yn ystod hanner tymor pan fydd llai o draffig ar y ffyrdd oherwydd nad oes pobl yn teithio o'r ysgol ac mae llai o bobl yn y gwaith."

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu fel rhan o fuddsoddiad gwerth £1 filiwn gan raglen Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae gwelliannau blaenorol eisoes wedi cael eu cwblhau ar hyd Heol y Mwmbwls ger mynedfa'r brifysgol.

Cwblhawyd gwelliannau tebyg eraill yn Nhre-gŵyr. Cwblhawyd gwaith tebyg ger croesffyrdd eraill, gan gynnwys Croes Treforys, Heol Caerfyrddin, Sgwâr Brynhyfryd a Chroes Caersalem (Heol Mynydd Garnlwyd/Heol Llangyfelach).

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae cadw traffig i symud ar hyd llwybrau prysur ar draws Abertawe bob amser yn her oherwydd swm y traffig - yn enwedig yn ystod y cyfnodau prysuraf.

"Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau nad yw ein goleuadau traffig yn diflannu trwy osod rhai newydd â thechnoleg fwy modern. Mae hyn yn rhoi'r cyfle gorau posib i'n tîm rheoli traffig reoli traffig trwm a chadw modurwyr i symud.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM