Chwilio'r wefan
English

Paentiad eiconig o Dylan Thomas yn cyrraedd Abertawe am y tro cyntaf

Mae paentiad o'r bardd o Abertawe Dylan Thomas o gasgliad yr Oriel Bortreadau Genedlaethol yn cael ei arddangos yn y ddinas am y tro cyntaf.

DylanByAugustus

Fe'i paentiwyd gan yr artist arobryn o orllewin Cymru Augustus John fwy na 80 o flynyddoedd yn ôl pan roedd Dylan yn ei 20au cynnar neu ganol.

Arddangosir y gwaith erbyn hyn yn Oriel Gelf Glynn Vivian, a reolir gan y cyngor, a bydd yn aros yno tan 1 Medi.

Fe'i gosodir ger portread o wraig Dylan, Caitlin, a baentiwyd gan John ar yr un adeg, ac sydd wedi bod yn rhan o gasgliad Oriel Glynn Vivian ers 1981.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Wrth i breswylwyr lleol ddathlu hanner canmlwyddiant Abertawe fel dinas, mae'n hyfryd bod y portread hardd hwn yma i bawb ei fwynhau."

Mae'r portread o Dylan ar fenthyg fel rhan o brosiect yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, COMING HOME, lle bydd 50 o bortreadau o unigolion eiconig o'r casgliad cenedlaethol yn teithio i'r trefi a'r dinasoedd y mae ganddynt y cysylltiadau agosaf â hwy.

Daeth y llun i feddiant yr Oriel Bortreadau Genedlaethol fis Awst diwethaf. Fe'i prynwyd gyda chefnogaeth Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol, y Gronfa Gelf a The Thompson Family Charitable Trust.

Meddai Dr Nicholas Cullinan, Cyfarwyddwr yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, "Rydym yn hynod falch o roi benthyg portread Dylan Thomas i Oriel Gelf Glynn Vivian fel rhan o'n menter newydd gyffrous COMING HOME."

Prosiect newydd o bwys yw COMING HOME lle mae'r Oriel Bortreadau Genedlaethol yn rhoi benthyg 50 o bortreadau o unigolion eiconig i fannau ledled y DU y mae ganddynt y cysylltiadau agosaf â hwy.

Llun: Ymwelwyr ag Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe gyda phortreadau Augustus John o Dylan a Caitlin Thomas, a ddangosir gyda'i gilydd yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM