Chwilio'r wefan
English

Beth yn y byd? Mae gan Old Nick Abertawe gartref newydd

Mae gan un o breswylwyr mwyaf adnabyddus Abertawe gartref newydd wrth i'r ddinas ddathlu 50 mlynedd fel dinas.

DevilMuseum

Mae Diafol Abertawe, sydd â hanes gwerth mwy na 100 mlynedd, bellach dan ofal arbenigwyr cadwraeth yn Amgueddfa Abertawe.

Mae'r lleoliad sy'n cael ei reoli gan Gyngor Abertawe wedi derbyn yr eitem unigryw - a elwir hefyd yn Old Nick - fel rhodd gan berchnogion Canolfan Siopa'r Cwadrant yng nghanol y ddinas, lle bu'n goruchwylio siopwyr ers y 1980au.

Mae'r cerfiad pren sy'n 3 troedfedd o uchder yn rhan hynod o lên gwerin Abertawe o hyd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn ddiolchgar i'n ffrindiau yng Nghanolfan Siopa'r Cwadrant am gynnig Diafol Abertawe i'r amgueddfa.

"Mae gan staff yn yr amgueddfa sgiliau cadwraeth a dehongli arbenigol. Byddant yn ei drin yn ofalus er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau a dysgu am ei hanes. Bydd yn cael ei arddangos mewn lle amlwg i bawb ei weld."

Meddai, Lisa Hartley, rheolwr Canolfan Siopa'r Cwadrant, "Mae'r ganolfan wedi bod yn gartref i'r Diafol ers y 1908au ac erbyn hyn mae'n rhan eithaf adnabyddus o'r ddinas. Rydym yn drist i'w weld yn mynd ond mae gan Amgueddfa Abertawe'r amgylchedd perffaith i sicrhau ei gadwraeth barhaus."

Mae hanes Diafol Abertawe'n mynd yn ôl i'r 1890au pan benderfynwyd ailadeiladu Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas.

Aeth y gwaith i'r pensaer clodfawr Syr Arthur Blomfield, ond nid oedd cynllunydd lleol cystadleuol yn hapus am gael ei wrthod - rai blynyddoedd yn ddiweddarach, gosododd adeilad briciau coch gerllaw a oedd yn cynnwys nodwedd neilltuol, cerfiad o Satan yn wynebu'r eglwys.

Erbyn hyn, mae'n amlwg ei fod yn heneiddio ac mae craciau amlwg i'w gweld yn y pren. Mae staff yr amgueddfa'n benderfynol o ofalu amdano a'i gadw. Byddant yn gwerthuso'i anghenion ac yn llunio cynllun gweithredu.

LlunEmma Williams a Phil Treseder o Amgueddfa Abertawe yn cyfarch Diafol Abertawe yn ei gartref newydd. Bydd y staff yno nawr yn ystyried y ffordd orau o gadw'r cerfiad er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau ef a'i hanes.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM