Chwilio'r wefan
English

Cwmni awyr erobatig i serennu yn Sioe Awyr Cymru 2019

Bydd unig gwmni awyr erobatig y byd yn difyrru degau ar filoedd o bobl yn Abertawe eleni.

Blades

Mae disgwyl i Dîm Erobatig The Blades hedfan dros y ddinas yn Sioe Awyr Cymru, a gynhelir ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf a dydd Sul 7 Gorffennaf.

Bydd Sioe Awyr Cymru, a drefnir gan Gyngor Abertawe, yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau awyr eraill hefyd, gan gynnwys y Red Arrows hynod boblogaidd. Eleni, fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe, cynhelir digwyddiad gyda'r hwyr nos Sadwrn  o 8.30pm.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae The Blades yn cynnig rhywbeth prin iawn - gwasanaeth a gefnogir yn llawn gan yr Awdurdod Hedfan Sifil i hedfan teithwyr sy'n talu am docynnau mewn ehediad clós."

Bydd gan The Blades y peilot Mike Ling wrth y llyw. "Lingy" yw'r peilot sydd wedi gwasanaethu Red Arrows yr Awyrlu Brenhinol am y cyfnod hwyaf ac mae wedi ymddangos gyda'r Red Arrows yn Sioe Awyr Cymru ers blynyddoedd lawer, ond dyma'r flwyddyn gyntaf y bydd yn perfformio gyda The Blades.

Meddai Mike Ling, "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gael mynd yn ôl i Abertawe ar gyfer Sioe Awyr Cymru ym mis Gorffennaf.

 

"Mae amffitheatr naturiol y bae ynghyd â'r traeth llawn gwylwyr yn gwneud Abertawe'n un o'r lleoliadau arddangos gorau y gallem ei ddymuno."

Mae The Blades yn eu 14eg tymor arddangos, ac yn perfformio eu harddangosiad a gydnabyddir yn fyd-eang gerbron tua phedair miliwn o wylwyr bob blwyddyn.

Byddant yn arddangos  perfformiad a gallu'r Extra 300 â'i phropelor unigol fel awyren erobatig gwneud styntiau.

Meddai'r Cynghorydd Francis-Davies, "Yn ystod y flwyddyn y mae Abertawe'n dathlu ei hanner canmlwyddiant fel dinas, rydym am sicrhau bod y Sioe Awyr yn parhau i gadw ei henw da fel un o'n prif ddigwyddiadau."

Ceir amserlen ddeinamig o amserau arddangos y Sioe Awyr ar ap y Sioe Awyr rai dyddiau cyn y digwyddiad.

Llun Tîm Erobatig The Blades ar waith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM