Chwilio'r wefan
English

Fideo yn rhoi hwb i Abertawe 50

Mae fideo cerddoriaeth a lansiwyd heddiw yn cynnig cipolwg cyffrous ar un o ddathliadau cynnar Abertawe 50.

MalPopeS50

Mae'r ffilm yn cynnig rhagolwg o'r sioe gerdd Calon Lân, sydd ar fin cael ei pherfformio yn Theatr y Grand wrth i Abertawe ddathlu ei hanner canmlwyddiant fel dinas.

Mal Pope o Abertawe sy'n gyfrifol am greu'r sioe gerdd, ac mae wedi ysgrifennu'r geiriau a chyfansoddi'r cerddoriaeth. Mae'n cynnwys ei gân Warm Wind.

Mae'r fideo yn cynnwys corau o'r Unol Daleithiau, Singapôr ac India yn ogystal â Chôr Orffews Treforys, Côr y DVLA a Chôr Ysgol Theatr Syr Harry Secombe.

Mae Mal yn esbonio'r stori:

"Yr hydref diwethaf, gofynnodd Paul Hopkins o Theatr y Grand a fyddai'n bosib creu cynhyrchiad i ddathlu Jiwbilî Aur Abertawe. Penderfynom greu sioe gerdd newydd yn seiliedig ar stori arbennig sy'n deillio o Abertawe.

"Mae Calon Lân yn adrodd stori wir Evan Roberts a'r Diwygiad ym 1904.

"Ond cytunom na ddylai'r sioe hon fod yn un sy'n myfyrio ar y gorffennol yn unig, a dylai adrodd stori sy'n berthnasol i fywyd presennol.

"Gyda'r syniad hwn mewn cof, roeddwn am ddod o hyd i brosiect partner a fyddai'n dangos sut mae stori Calon Lân yn dal i effeithio ar y byd. Pa ffordd well o wneud hyn na dod â'r byd ynghyd drwy ganu?  Y gân olaf sy'n cael ei pherfformio yn y sioe gerdd yw Warm Wind, ond mae hefyd yn cyfuno â'r emyn Calon Lân. Gan ystyried hyn, dechreuais gysylltu â phobl ar draws y byd chwe mis yn ôl.

"Y dasg gyntaf oedd gofyn i fy mand, the Jacks, ddod ynghyd unwaith eto. Mewn sawl ffordd dyma oedd y peth anoddaf oherwydd eu bod oll bellach yn gweithio gyda phobl megis Chris De Burgh, Shakin' Stevens a Steve Balsamo.

"Llwyddais i drefnu dyddiad lle'r oedd y pedwar ohonom ar gael i gwrdd yn stiwdio Sonic One Tim Hamill yn Llangennech ar gyfer y sesiwn sylfaenol. Roedd rhaid i Nigel Hopkins recordio'i rannau ef mewn stiwdios roedd yn gweithio ynddynt ar brosiect i Chris De Burgh, a recordiodd Andrew Griffiths ei ran bres yn ei stiwdio yn Ystradgynlais.

"Cysylltais â'r côr cyntaf, sef New Hope Baptist Church o Atlanta, UDA. Daw gweinidog yr eglwys, Rhys Stennor, o Gymru, ac mae'n dod â'r côr i Gymru ar genhadaeth bob blwyddyn. Yr haf diwethaf perfformiodd y côr yn The Hyst, ac roeddwn i'n cyd-dynnu'n dda â'i gyfarwyddwr cerddorol, John Conrad.

"Yna, cysylltais â Cornerstone Church yn Singapôr sy'n frwd iawn am Ddiwygiad 1904.

"Fel is-lywydd Côr Orffews Treforys, roeddwn i'n hyderus yn fy ngallu i berswadio cyfarwyddwr cerddorol y côr, Joy Amman Davies, i gymryd rhan ac aethom ati i recordio'r côr gyda chymorth gan fyfyrwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

"Roeddwn am i Theatr y Grand fod yn rhan o'r sioe hefyd. Ar y cyd â chyfarwyddwr cerddorol Côr Ieuenctid Syr Harry Secombe, Jonathan Lycett, aethom ati i recordio'r côr yn Adain Celfyddydau Theatr y Grand.

"Es i i'r DVLA i recordio'r côr sydd yno hefyd. Treuliom y rhan fwyaf o'r noson yn chwerthin ond, erbyn y diwedd, roeddem wedi llwyddo i recordio'r gân gyfan.

"Dyma'n ffordd ni o ddangos Abertawe ar ei hyfrytaf yn ogystal â chynnwys gweddill y byd ar yr un pryd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM