Chwilio'r wefan
English

Llyfrgelloedd yn cefnogi ymgyrch tlodi'r misglwyf

Mae llyfrgelloedd y cyngor ac adeiladau cyhoeddus eraill yn Abertawe'n paratoi i gefnogi grŵp newydd sy'n mynd i'r afael â thlodi'r misglwyf.

Period_poverty

Mae grŵp Swansea Takes On Period Poverty (STOPP) wrthi'n sefydlu rhwydwaith o fannau casglu lle gall menywod a merched sy'n methu fforddio nwyddau misglwyf neu'n methu cael mynediad atynt yn eu cael am ddim.

Bydd y mannau casglu, a fydd yn agor ar 1 Mehefin, hefyd yn cynnal "Safleoedd Rhoddi", lle gall pobl roddi nwyddau a chefnogi gwaith STOPP.

Bydd gwirfoddolwyr yn ailddosbarthu'r nwyddau a roddir i leoliadau amrywiol y mae eu hangen arnynt, megis Cymorth i Fenywod Abertawe a'r banciau bwyd yn Abertawe.

Meddai'r Cyng. Louise Hibbard, Hyrwyddwr dros Ferched Cyngor Abertawe, "Rwy'n falch iawn y bydd ein llyfrgelloedd, ynghyd â lleoliadau eraill yn y ddinas, gan gynnwys Oriel Gelf Glynn Vivian, Canolfan Dylan Thomas ac Amgueddfa Abertawe, yn cynnig nwyddau am ddim yn eu toiledau.Bydd nifer o ganolfannau cymunedol hefyd yn cymryd rhan yn fuan.

"Bydd ein llyfrgelloedd hefyd yn derbyn rhoddion gan y cyhoedd a byddant yn croesawu unrhyw gefnogaeth oherwydd mae hyn yn rhywbeth sy'n achosi cywilydd ac unigrwydd."

Bydd angen padiau, tamponau a leinwyr o bob siâp a maint arnynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM