Chwilio'r wefan
English

Alun Wyn Jones yn derbyn Rhyddid y Ddinas

Mae Alun Wyn Jones, seren rygbi Cymru a'r Llewod Prydeinig sydd bellach wedi ennill y Gamp Lawn deirgwaith, wedi derbyn rhyddid ei ddinas enedigol, sef Abertawe.

Safodd Alun, sy'n chwarae dros Gymru a'r Gweilch, o flaen ei deulu, ei ffrindiau a chynghorwyr i dderbyn anrhydedd uchaf ei ddinas. Ef yw'r person cyntaf i wneud hyn yn y flwyddyn sy'n nodi hanner canmlwyddiant y ddinas.

Meddai Alun Wyn Jones, "I ddechrau, roeddwn i'n bryderus ynghylch derbyn y wobr oherwydd fy ymwybyddiaeth o'r cyfraniad sylweddol y mae pobl sydd mewn swyddi a gwasanaethau llawer pwysicach wedi'i wneud i'n dinas. Felly, mae'n fraint gennyf dderbyn y wobr hon."

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Rydym yn falch bod Alun Wyn Jones wedi derbyn ein cynnig o anrhydedd ei ddinas enedigol. Mae'n llysgennad gwych dros Abertawe."

Alun Wyn Jones oedd capten y Llewod Prydeinig yn y gêm brawf hanesyddol yn erbyn Awstralia pan enillwyd y gyfres yn 2013. Roedd ef hefyd yn y tîm a sicrhaodd gyfres o gemau cyfartal yn erbyn Seland Newydd yn 2017.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM