Chwilio'r wefan
English

Clwb Minecraft

Clwb Minecraft difyr a chyfeillgar wythnosol i blant rhwng 7 a 12 oed.

9 Mehefin 2019 - 31 Mai 2020
2.00PM. 1 awr. Wythnosol ar ddydd Sul.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Llyfrgell Ganolog Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Dewch i greu eich byd Minecraft eich hun neu cysylltwch ag eraill drwy chwarae mewn modd amlchwaraewr i greu eich anturiaethau eich hun. Dewch â'ch Ipad eich hun neu gallwch ddefnyddio rhai'r llyfrgell.

Ffôn: 01792 636464
Wedi'i bweru gan GOSS iCM