Chwilio'r wefan
English

Ychwanegu cerddoriaeth, arteffactau, teithiau tywys a danteithion blasus i gymysgedd y farchnad

Mae pum man busnes yn dod â bywiogrwydd ffres i guriad calon canol dinas Abertawe.

MarketNew02

Agorwyd pob un o'r rhain yn ddiweddar ym marchnad fyd-enwog Abertawe - ac maent yn ychwanegu nerth newydd i'r lleoliad a'r ddinas.

Mae eu harbenigedd yn cynnwys recordiau finyl, hufen iâ wedi'i wneud â llaw, cofarwyddion milwrol, gwyliau a thriniaethau harddwch.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae stondinau newydd hyn yn ehangu arlwy Marchnad Abertawe."

Meddai Chris Evans, cadeirydd Ffederasiwn Masnachwyr Marchnad Abertawe, "Rydym yn cefnogi'r masnachwyr newydd a'r amrywiaeth ffres y maent yn eu hychwanegu at y lleoliad hyfryd hwn yng nghanol Abertawe."

Rheolir busnes Milkwood Ice Cream gan Gemma a Robert Kendall, sy'n ŵr a gwraig ac yn rhieni balch i bump "prif flaswr" ifanc. Byddant yn denu siopwyr trwy gynnig hufen iâ heb ychwanegion a chadwolion.

Rheolir Swansea Bay Records gan Gareth Robinson. Mae'n arbenigo mewn recordiau ail-law a newydd, CDs a nwyddau cerddorol eraill.

Mae High Street Antiques yn fusnes teuluol. Mae'n arbenigo mewn hynafolion gan ganolbwyntio ar filitaria. Meddai Sam Grant, un o'r partneriaid, "Mae gennym gefndir mewn casglu hynafolion milwrol, felly rydym wedi penderfynu troi ein hobi'n fusnes".

Rheolir cwmni Dragon Coach Tours gan Geoffrey Thomas a Robert Davies. Mae'n arbenigo mewn teithiau tywys ar fysiau moethus, gwyliau ar fysiau a gwyliau grŵp yn y DU ac yn Ewrop.

Rheolir Ryan's Beauty ei rheoli gan Harpreet Kaur. Mae'n arbenigo mewn edafu, cwyro, tintio a rhoi farnais gel ar ewinedd.

Mae gan y farchnad nifer fechan o stondinau gwag. Hoffai rheolwyr glywed gan bobl busnes sy'n gobeithio ychwanegu rhywbeth newydd a gwahanol at y lleoliad.

Mae costau rhentu'n dechrau o £120 yr wythnos. Os nad ydych chi'n barod i ymroi i oriau agor amser llawn, mae byrddau masnachu cost isel ar gael i'w llogi yng nghanol y farchnad yn ddyddiol.

Llun Harpreet Kaur, o Ryan's Beauty.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM