Chwilio'r wefan
English

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2020/2021

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

 

Tymor

Tymor yn dechrau

 

Gwyliau Hanner Tymor

 

Tymor yn gorffen

Dyddiau

Dechrau

Gorffen

Yr Hydref 2020

Dydd Mawrth

1 Medi

Dydd Gwener

23 Hydref

Dydd Llun

26 Hydref

Dydd Gwener

30 Hydref

Dydd Llun

2 Tachwedd

Dydd Mawrth 22 Rhagfyr

76

Y Gwanwyn 2021

Dydd Llun

4 Ionawr

Dydd Gwener

12 Chwefror

Dydd Llun

15 Chwefror

Dydd Gwener

19 Chwefror

Dydd Llun

22 Chwefror

Dydd Gwener

26 Mawrth

55

Yr Haf 2021

Dydd Llun

12 Ebrill

Dydd Gwener

28 Mai

Dydd Llun

31 Mai

Dydd Gwener

4 Mehefin

Dydd Llun

7 Mehefin

Dydd Gwener

16 Gorffennaf

64

Cyfanswm:

195

Gwyliau Banc

2 Ebrill 2021 - Gwener y groglith

5 Ebrill 2021 - Llun y Pasg

3 Mai 2021 - Gwyl Banc Calan Mai

31 Mai 2021 - Gwyl Banc y Gwanwyn

Sylwer bod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau a allai godi os yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwydd ar ddyddiadau tymhorau.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion os oes rhaid newid trefniadau gwyliau o ganlyniad i newidiadau i'r amserlen dan gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM