Chwilio'r wefan
English

Cynllun lleihau carbon yn mynd rhagddo mewn cyfleusterau hamdden

Mae Freedom Leisure yn dechrau cynllun gwella ynni helaeth ym mhedair o'r canolfannau hamdden mae'n eu gweithredu ar ran y cyngor yn Abertawe.

SolarPanels

Bydd y cynllun yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy ynni effeithlon ac mae'n rhan o gynllun i wneud gwerth £5.1m o welliannau yn y saith safle yn Abertawe a gynhelir gan Freedom.

Mae mesurau arbed ynni eisoes wedi dechrau yn yr LC ac yng nghanolfannau hamdden Treforys, Pen-lan a Phenyrheol.

Cynhelir y rhaglen mewn partneriaeth â'r cyngor, a'r ymgynghorwyr arbed ynni arweiniol, Leisure Energy, sy'n gwneud y gwaith.

Gosodwyd paneli ffotofoltäig solar ar doeon canolfannau Treforys a Phen-lan. Gosodwyd paneli gwres solar ym Mhenyrheol. Mae Leisure Energy hefyd yn gweithio ar fentrau eraill.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Croesawn y gwaith hwn. Mae'n dangos defnydd da o'r addewid am welliannau cyfalaf gwerth £5.1m a wnaed gennym i gwsmeriaid y canolfannau hamdden; mae'n dda i'r amgylchedd ac yn dda i gynaladwyedd gwasanaethau o bwys lleol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM